Lùi thời gian tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2021
Lùi thời gian tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2021

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện nội dung và công tác hậu cần để bảo đảm Diễn đàn được tổ chức theo đúng Chương trình, nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trước đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình, kịch bản điều hành Diễn đàn, rà soát thành phần đại biểu nhằm phục vụ công tác tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; đồng thời, chuẩn bị tốt công tác hậu cần, bảo đảm việc tổ chức Diễn đàn thiết thực, hiệu quả khi dịch bệnh Covid-19 ổn định và được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Dự kiến, Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2021 dự kiến được tổ chức trong quý III/năm 2021.

Giải thể dứt điểm các hợp tác xã đã đăng ký nhưng không hoạt động trước ngày 31/12/2023 Xin ý kiến Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi) Thủ tướng sẽ chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2021