Thành phố Mỹ Tho có 11 phường và 6 xã với diện tích tự nhiên trên 8.154ha, trong đó khu vực nông thôn chiếm trên 78% diện tích; dân số gần 230.000 người, có trên 40% dân số của thành phố sống ở khu vực này.

TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Nhận thấy việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sẽ là một hệ thống giải pháp có tính quyết định thúc đẩy phát triển toàn diện về sản xuất nông nghiệp, đời sống nông dân và bộ mặt nông thôn của các xã, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Công tác thông tin, tuyên truyền được thành phố thực hiện thường xuyên gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Thành phố cũng phát động và duy trì có hiệu quả chuyên đề thi đua “Mỹ Tho chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Bên cạnh đó, thành phố tổ chức nhiều lớp khuyến công, khuyến nông và dạy nghề cho lao động nông thôn nhằm tạo nguồn nhân lực có tay nghề và chuyên môn kỹ thuật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.

Đồng thời, mở rộng đào tạo các ngành nghề mới, tổ chức mở rộng quy mô các ngành nghề có thế mạnh trên địa bàn để tạo thêm việc làm cho người lao động. Cùng với đó là khuyến khích, tạo điều kiện thành lập mới các doanh nghiệp và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, mở rộng quy mô sản xuất trên địa bàn.

Với sự nỗ lực và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đến nay các tuyến đường giao thông được mở mới, nâng cấp, mở rộng theo đồ án quy hoạch nông thôn mới của các xã, hình thành nên hệ thống giao thông nông thôn đồng bộ, trong đó 100% đường xã và trên 85% đường ấp được nhựa hóa, bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm...

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 53 triệu đồng/năm, tăng 4,6 lần so với năm 2011. Tỷ lệ nhà ở dân cư đạt chuẩn “3 cứng” theo quy định của Bộ Xây dựng ở các xã đạt 89,86%; không có nhà tạm bợ, dột nát.

Qua 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay thành phố có 6/6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đều giữ vững đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Mỹ Tho tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.