Nho Quan là huyện miền núi có nhiều khó khăn, nhưng sau gần 11 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự hỗ trợ của Trung ương, sự quan tâm của tỉnh và sự nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Nho Quan, đến nay hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn được tăng cường, hệ thống đường giao thông, thủy lợi được cải tạo, nâng cấp; công sở, cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa được đầu tư đủ điều kiện cho làm việc, sinh hoạt văn hóa. Sản xuất có bước phát triển vượt bậc, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao.

Huyện miền núi Nho Quan, tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Xã Đồng Phong - xã đầu tiên của Huyện hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

Từ năm 2011 đến nay, cả Huyện đã huy động xây dựng nông thôn mới đạt trên 6.600 tỷ đồng, trong đó nhân dân tham gia chiếm 39,6% nguồn lực; huyện đã tiếp nhận trên 67.000 tấn xi măng, triển khai xây dựng, nâng cấp được gần 2.400 tuyến đường, với tổng chiều dài gần 500 km. Cơ sở hạ tầng được đầu tư tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội; có 4 Cụm công nghiệp cho thu nhập mỗi lao động từ 5-10 triệu đồng/tháng; toàn Huyện có 7 sản phẩm OCOP, 9 làng nghề truyền thống…

Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn Huyện đạt 51 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 1%. Chất lượng giáo dục, đào tạo luôn được duy trì và từng bước nâng cao. Hệ thống khám, chữa bệnh từ huyện đến cơ sở được củng cố và tăng cường cả về vật chất và đội ngũ cán bộ y tế; vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đến nay toàn huyện có 26/26 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%, huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Nho Quan tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.