Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới
Trung tâm huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Sau 12 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, từ một huyện thuần nông, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, đời sống nhân còn nhiều khó khăn, Phú Bình đã trở thành điểm sáng của Tỉnh trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong khoảng thời gian này, Phú Bình đã huy động được gần 5.400 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, Huyện đã đầu tư cải tạo, nâng cấp gần 900 km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, cải tạo trên 210 công trình thủy lợi; lắp đặt mới, nâng cấp trên 50 trạm biến áp và 500 km đường dây điện; xây dựng gần 1.000 phòng học; hệ thống nhà văn hoá xã, xóm cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp trong nhân dân. Năm 2022, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt cao nhất từ trước tới nay, với trên 715 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với năm 2021.

Hiện toàn Huyện có 3 sản phẩm được công nhận “Nhãn hiệu tập thể” (Gà đồi Phú Bình, Tương Úc Kỳ và Gạo nếp Thầu Dầu); 15 sản phẩm được công nhận OCOP. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 (theo tiêu chí mới) giảm 1,1%/năm, đạt 162% kế hoạch Tỉnh giao.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/người/năm, đạt 100% kế hoạch. Cảnh quan môi trường từng bước được cải thiện; chất thải sinh hoạt được thu gom và xử lý theo quy định… Kết thúc năm 2022, Phú Bình có 5 đơn vị đạt xã nông thôn mới nâng cao (vượt 3 xã so với kế hoạch); thị trấn Hương Sơn đạt đô thị văn minh; 14 xã còn lại đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Được công nhận huyện nông thôn mới là minh chứng cho sự quyết tâm, đồng lòng của cán bộ và nhân dân huyện Phú Bình, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của UBND Tỉnh và các sở, ngành liên quan. Xác định xây dựng nông thôn mới là hành trình không có điểm dừng, vì thế huyện Phú Bình xác định: tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí; trong đó tập trung vào những tiêu chí “động” (môi trường, an ninh trật tự); tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân…

UBND tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Phú Bình tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.