Năm 2011, thị xã Bình Long có 2 xã Thanh Lương và Thanh Phú được chọn xây dựng nông thôn mới. Tại thời điểm đó, xã Thanh Phú chỉ đạt 4/19 tiêu chí gồm tiêu chí số 3 về thủy lợi, tiêu chí số 8 về bưu điện, tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị xã hội vững mạnh và tiêu chí số 19 về an ninh trật tự xã hội; xã Thanh Lương chỉ đạt 5/19 tiêu chí gồm tiêu chí số 3 về thủy lợi, tiêu chí số 7 về chợ nông thôn, tiêu chí số 8 về bưu điện, tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị xã hội vững mạnh và tiêu chí số 19 về an ninh trật tự xã hội. Những tiêu chí chưa đạt lại là những tiêu chí cần nguồn vốn đầu tư rất lớn, mặt khác mức thu nhập của người dân năm 2011 thấp, tỷ lệ hộ nghèo lại cao như: xã Thanh Phú đạt 14 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo là 2,79%; xã Thanh lương đạt 13 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo là 5,36%.

Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Vượt qua những khó khăn đó, cả hệ thống chính trị thị xã Bình Long đồng lòng, quyết tâm dồn sức để hoàn thành các tiêu chí đưa xã Thanh Lương và Thanh Phú để về đích nông thôn mới. Trong giai đoạn 2011-2019, tổng kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới là 445,67 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước là 197,61 tỷ, nguồn vốn tín dụng 177,5 tỷ đồng, còn lại các nguồn vốn huy động khác.Thị xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản của chương trình nông thôn mới.

Hai xã nông thôn mới đã đầu tư nâng cấp 211 km đường giao thông nông thôn. Thu nhập bình quân bình quân đầu người của 2 xã tăng cao: năm 2020 đạt 62,2 triệu đồng/người/năm tăng 4,51 lần so với năm 2011 (năm 2011 đạt 13,78 triệu đồng/người/năm), trong đó xã Thanh Phú đạt 61,22 triệu đồng người/năm, xã Thanh Lương đạt 63,19 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2 xã nông thôn mới chỉ còn 0,7%; tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động của 2 xã nông thôn mới đạt 93,33%...

Cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với đầu tư ứng dụng khoa học - kỹ thuật, nhờ đó năng suất, chất lượng cây trồng tăng lên đáng kể, xây dựng được những sản phẩm tiêu biểu như gà thả vườn, quýt đường, heo an toàn sinh học ở xã Thanh Lương; rau sạch và dưa lưới ở xã Thanh Phú. Các loại hình liên kết sản xuất chăn nuôi phát triển mạnh như câu lạc bộ chăn nuôi heo, gà, dê. Kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư nâng cấp, hệ thống đường giao thông, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa không ngừng được nâng cấp, xây mới.

UBND tỉnh Bình Phước có trách nhiệm công bố và khen thương theo quy định, chỉ đạo thị xã Bình Long tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.