Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay đời sống văn hóa, xã hội, điều kiện vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn thành phố có nhiều thay đổi tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững; không còn hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020).

TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, giai đoạn 2011-2020 là hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn trực tiếp từ Chương trình là 16,856 tỷ đồng; nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác hơn 1.455 tỷ đồng (chiếm 47,95%); nguồn vốn tín dụng để đầu tư phát triển sản xuất của người dân là 1.545,43 tỷ đồng (chiếm 50,91%). Đặc biệt, TP. Gia Nghĩa nhận được sự ủng hộ của người dân là 18 tỷ đồng; trong đó tiền mặt 5,2 tỷ đồng, ngày công lao động quy đổi thành tiền 6,9 tỷ đồng, hiến đất và cây cối, hoa màu quy ra tiền 5,9 tỷ đồng.

Hệ thống đường giao thông nông thôn của các xã trên địa bàn thành phố thường xuyên được đầu tư nâng cấp, cải tạo theo quy hoạch. Các công trình giao thông của thành phố đi qua địa bàn các xã được quan tâm, đầu tư, mở rộng khang trang, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Giai đoạn 2011-2019 đã triển khai đầu tư nhựa hóa, bê tông hóa 103,3 km đường giao thông trên địa bàn các xã với tổng nguồn vốn thực hiện trên 1.371,5 tỷ đồng.

Về phát triển sản xuất, hiện, TP. Gia Nghĩa có 20 trang trại trồng cây ăn quả với quy mô từ 05-62 ha/trang trại áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm trong sản xuất; 15 cơ sở, trang trại chăn nuôi tập trung, khép kín quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao (2 trang trại liên kết theo chuỗi giá trị với Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi CP Việt Nam trong việc chăn nuôi thịt heo với quy mô 8.000-10.000 con/năm theo quy mô công nghiệp).

Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như: hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững thông qua các dự án phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho các hộ vay vốn, cũng như tổ chức nhiều đợt tập huấn hỗ trợ sản xuất chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo nghề… tính đến hết năm 2020, Thành phố đã không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, số hộ cận nghèo là 99/18.724 hộ (chiếm 0,53%).

Về thu nhập, nếu như năm 2011, thu nhập bình quân đầu người tại các xã trên địa bàn Thành phố khoảng 22 triệu đồng/người/năm, đến năm 2020, thu nhập bình quân đã tăng lên 43 triệu đồng/người/năm.

UBND tỉnh Đắk Nông có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Gia Nghĩa tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.