Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, TX. Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện; có 4/4 xã trên địa bàn đã đón nhận bằng đạt chuẩn danh hiệu nông thôn mới (đạt 100%), hiện các xã đang nỗ lực nâng mức chuẩn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao.

TX. Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Thu hoạch nhãn ở xã Trường Đông, TX. Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Kết quả công tác xây dựng nông thôn mới ở TX. Hòa Thành thời gian qua đã mang lại bộ mặt nông thôn ở Hòa Thành ngày càng khởi sắc. Trong đó, dù đặc thù về địa lý có nhiều tuyến đường nông thôn nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị xã trong phong trào xây dựng nông thôn mới các cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hệ thống giao thông đã mở rộng nâng cấp nhựa hóa, bê tông hóa gần 290 km.

Đường trục ấp, xóm được bê tông xi măng, cứng hóa bằng đá 0x4 và cấp sỏi đỏ trên 217 km, đường trục chính nội đồng cứng hóa thêm 18,28 km; 98% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động; cơ sở vật chất giáo dục được trang bị hiện đại, đạt chuẩn theo quy định; 100% ấp có nhà văn hóa với đầy đủ trang thiết bị...

Bên cạnh đó, các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm đổi mới theo hướng tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt gần 63,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm dần theo các năm, năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo 1,54%, đến năm 2019 còn 0,67% (giảm 0,87%); tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 63%.

UBND tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo TX. Hòa Thành tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.