Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhất là đã phát huy rõ nét, hiệu quả vai trò của chi bộ, ban quản lý thôn và từng gia đình trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Toàn Thành phố đã huy động được hơn 750 tỷ đồng để thực hiện Chương trình; trong đó, TP. Bắc Giang đã huy động được hơn 178,7 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp và người dân đóng góp; còn lại là ngân sách Trung ương và địa phương. Đến hết năm 2017, 6/6 xã của Thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và Thành phố không nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới.

Công nhận TP. Bắc Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Trạm xử lý nước thải của TP. Bắc Giang

Sau xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn TP có bước thay đổi vượt bậc, kinh tế phát triển khá, hình thành các liên kết sản xuất và tiêu thụ gắn với xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 tại 6 xã đạt 48,5 triệu đồng/người, gấp 2,5 lần so với năm 2011. Ước thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 51,5 triệu đồng/người. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 tại 6 xã còn 0,77%, giảm 3,23% so với năm 2011.

Từ năm 2011 đến nay, các xã đã đầu tư cứng hóa làm mới và mở rộng 268,9 km đường giao thông nông thôn, tăng 89,121 km so với năm 2011. Cơ sở vật chất văn hóa, trường học, giao thông… từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống nhân dân.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện, quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện tốt; an ninh, trật tự xã hội được tăng cường; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày càng được nâng cao, các giá trị văn hóa truyền thống được khôi phục và phát huy…

UBND tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Bắc Giang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.

Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định công nhận huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông ...

Quý IV/2021, trình Thủ tướng 4 quyết định về Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới Quý IV/2021, trình Thủ tướng 4 quyết định về Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1689/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15, ngày ...

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo về đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc ...